1 de Juliol de 2011

El llibre del mes de juliol

KI-ZERBO, Joseph: Historia de África Negra : de los inicios a la colonización. Barcelona : Bellaterra, 2011. 1100 pags.

Poc a poc, van apareguent al mercat editorial espanyol, en general amb anys de retràs, un seguici de titols, fins ara desconeguts pel lector no especialitzat, però que són veritables clàssics a les seues cultures d’origen.

És el cas del llibre que ressenyarem el més passat i també ho és del volum que ara presentem i que, en una edició anterior, va tindre una versió castellana en dos volums a carrec d’Alianza Editorial, hui exhaurida.

Joseph Ki-Zerbo (1922-2006) es planteja en aquest llibre, dos clars objectius: d’una banda, conéixer en la seua autenticitat les arrels històriques de l’Àfrica contemporània i, d’un altre, fer una nova interpretació i síntesi de la totalitat del procés històric africà des de dins, és a dir, des d’una perspectiva africana que supere científicament les versions històriques realitzades des d’una òptica occidental fins ara predominants.

I pot anticipar-se que ho ha aconseguit plenament, com mostra la realitat d’aquest esplèndid llibre sobre la història de l’Àfrica Negra realitzat per qui millor podia fer-ho: un historiador africà.

J. Ki-Zerbo nascut en 1922 al llavors Alt Volta, hui Burkina Faso, va destacar en el camp de l’ensenyança com a professor de la Universitat d’Ouagadougou, a més d’exercir amb anterioritat en altres centres educatius, i també en les activitats politicoculturals, ja que va ocupar diversos llocs en consells i comissions a nivell continental i d’UNESCO, i igualment com a investigador, perquè ha publicat abundants articles i diversos llibres sobre història africana. En l’estat actual dels coneixements i investigacions sobre la història d’Àfrica, al nivell que ja s’ha aconseguit en la historiografia, no pot hui ser considerada aquesta història a partir d’unes visions condicionades i errònies: a la negació de la història africana amb anterioritat a l’època colonial, ni ser reduïda a una falsa història de la colonització en què destaca la bondat de l’acció colonialista, o a la tergiversació dels seus moviments d’independència. El conjunt de la història d’Àfrica Negra, autèntica i completa, se deriva de l’anàlisi en profunditat dels tres grans moments històrics que ha viscut aquest agitat continent, els tres igualment valuosos amb els seus caràcters i continguts diferenciats: l’Àfrica indígena precolonial, l’Àfrica colonitzada i l’Àfrica descolonitzada actual. Només de la consideració en profunditat d’aquests tres complexos processos, dins de la unitat de conjunt, i en un mateix nivell científic, s’arriba a conéixer una autèntica història d’Àfrica. Tot açò, i una miqueta més, conté i oferix l’obra de J. Ki-Zerbo, que ara es publica en castellà, en els seus dotze densos capítols i llargues 1.100 pàgines.

Robert Martínez
Conservador del Museu Valencià d’Etnologia

Tags: , , ,
Comentaris

Deixa un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Posts relacionats
Creative Commons License
Biblioteca-Centre Documentació · Museu Valencià d'Etnologia
Corona, 36. 46003 València, ESP T +34 96 388 36 23 / +34 96 388 36 28
biblioteca.etnologia@dival.es